คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุณฑรี นาคทิม ที่ได้รับรางวัลเพชรในเม็ดทราย

//คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุณฑรี นาคทิม ที่ได้รับรางวัลเพชรในเม็ดทราย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุณฑรี นาคทิม ที่ได้รับรางวัลเพชรในเม็ดทราย 2021-06-17T18:56:53+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุณฑรี นาคทิม ที่ได้รับรางวัลเพชรในเม็ดทราย
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 16 มิถุนายน 2564