ภาพกิจกรรม FOFA OPEN HOUSE 2022 : FOFA COMICS, Nov 12- 13, 2022 at Faculty of Fine Arts Building

//ภาพกิจกรรม FOFA OPEN HOUSE 2022 : FOFA COMICS, Nov 12- 13, 2022 at Faculty of Fine Arts Building
ภาพกิจกรรม FOFA OPEN HOUSE 2022 : FOFA COMICS, Nov 12- 13, 2022 at Faculty of Fine Arts Building 2022-11-14T15:57:52+00:00

Project Description

13,954 คน นักเรียนที่ลงทะเบียนและเข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ (วันเสาร์ 7,330 คน / วันอาทิตย์ 6,634 คน) ในงาน SWU OPEN HOUSE 2022
ขอบคุณเบื้องหลังความสำเร็จที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจของ นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทีมผู้บริหาร ที่รวมพลังกันเพื่อบ้านสินกำของเรา