ภาพกิจกรรม โครงการระดมความคิดและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 ครั้งที่2 23 ก.พ. 66

//ภาพกิจกรรม โครงการระดมความคิดและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 ครั้งที่2 23 ก.พ. 66
ภาพกิจกรรม โครงการระดมความคิดและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 ครั้งที่2 23 ก.พ. 66 2023-02-24T09:31:28+00:00

Project Description

23 ก.พ. 2566
โครงการระดมความคิดและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 ครั้งที่2
#ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม