ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายปฏิบัติการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ คุณศิริรัตน์ พรมนาง, คุณอาพร ภูมิบุญชู, คุณชูสม กุลานุจารี และ คุณชูเกียรติ เอกนาม

//ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายปฏิบัติการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ คุณศิริรัตน์ พรมนาง, คุณอาพร ภูมิบุญชู, คุณชูสม กุลานุจารี และ คุณชูเกียรติ เอกนาม
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายปฏิบัติการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ คุณศิริรัตน์ พรมนาง, คุณอาพร ภูมิบุญชู, คุณชูสม กุลานุจารี และ คุณชูเกียรติ เอกนาม 2024-04-29T10:38:48+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสาย ปฏิบัติการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่
1. คุณศิริรัตน์ พรมนาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2. คุณอาพร ภูมิบุญชู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3. คุณชูสม กุลานุจารี
ผู้ปฎิบัติงานช่างชำนาญงาน
4. คุณชูเกียรติ เอกนาม
พนักงานงานพิมพ์ ส.3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณในความตั้งใจและอุสาหะในการพัฒนากระบวนการทำงานของท่านอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะของเราให้ก้าวหน้าต่อไป
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับความสำเร็จของทุกท่านและครอบครัวของท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายปฏิบัติการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ คุณศิริรัตน์ พรมนาง, คุณอาพร ภูมิบุญชู, คุณชูสม กุลานุจารี และ คุณชูเกียรติ เอกนาม

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายปฏิบัติการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ คุณศิริรัตน์ พรมนาง, คุณอาพร ภูมิบุญชู, คุณชูสม กุลานุจารี และ คุณชูเกียรติ เอกนาม ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายปฏิบัติการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ คุณศิริรัตน์ พรมนาง, คุณอาพร ภูมิบุญชู, คุณชูสม กุลานุจารี และ คุณชูเกียรติ เอกนาม ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายปฏิบัติการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ คุณศิริรัตน์ พรมนาง, คุณอาพร ภูมิบุญชู, คุณชูสม กุลานุจารี และ คุณชูเกียรติ เอกนาม