ภาพกิจกรรมการแสดงดนตรีของนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย และวิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล มศว ในงาน FOFA SWU X Bangkok Design Week 2023 เมื่อ 12 ก.พ. 2566

//ภาพกิจกรรมการแสดงดนตรีของนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย และวิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล มศว ในงาน FOFA SWU X Bangkok Design Week 2023 เมื่อ 12 ก.พ. 2566
ภาพกิจกรรมการแสดงดนตรีของนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย และวิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล มศว ในงาน FOFA SWU X Bangkok Design Week 2023 เมื่อ 12 ก.พ. 2566 2023-02-14T10:10:41+00:00

Project Description

12 กพ. 2566
จบไปแล้วกับงานเยาวเล่น
FOFA SWU X Bangkok Design Week 2023
* ขอชื่นชมผลงานและการทำกิจกรรมของนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย และวิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว …เก่งมาก
* ขอบคุณผู้ชมที่ให้กำลังใจและการติดตามผลงานของนิสิตมาโดยตลอด คนแน่นมาก เพลงเพราะ สนุกสนาน มากๆ