ภาพกิจกรรมของทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 75 ปี มศว ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล วันที่ 26 เมษายน 2567

//ภาพกิจกรรมของทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 75 ปี มศว ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล วันที่ 26 เมษายน 2567
ภาพกิจกรรมของทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 75 ปี มศว ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล วันที่ 26 เมษายน 2567 2024-04-29T09:33:05+00:00

Project Description

ศรีสง่าแห่งมหานคร
75ปี มศว : งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 75 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 256
**ขอบคุณ การแสดง “ฉุยฉายศรีนครินทรวิโรฒ”
สร้างสรรค์การแสดงและออกแบบท่ารำโดย ผศ.ดร.ปิยวดี มากพา
ฝึกซ้อมโดย Masurchit Ging
**ขอบคุณวงดนตรีจากสาขาดุริยางคศาสตร์สากล และ สาขาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
**ขอบคุณถาพถ่ายจากทุกท่าน
#ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#LifelongArtsLearningCommunityforSociety.
#ศิลปกรรมศาสตร์มศว
#fofaSWU
#มศว #swu
#PAswu #ศิลปะการแสดง มศว

ภาพกิจกรรมของทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 75 ปี มศว ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล วันที่ 26 เมษายน 2567

ภาพกิจกรรมของทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 75 ปี มศว ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล วันที่ 26 เมษายน 2567 ภาพกิจกรรมของทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 75 ปี มศว ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล วันที่ 26 เมษายน 2567 ภาพกิจกรรมของทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 75 ปี มศว ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล วันที่ 26 เมษายน 2567 ภาพกิจกรรมของทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 75 ปี มศว ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล วันที่ 26 เมษายน 2567 ภาพกิจกรรมของทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 75 ปี มศว ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล วันที่ 26 เมษายน 2567 ภาพกิจกรรมของทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 75 ปี มศว ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล วันที่ 26 เมษายน 2567 ภาพกิจกรรมของทีมบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 75 ปี มศว ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล วันที่ 26 เมษายน 2567