การประชุมความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมกับโรงเรียนวชิระธรรมสาธิต (8 มี.ค. 64) และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร (1 มี.ค. 64)

//การประชุมความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมกับโรงเรียนวชิระธรรมสาธิต (8 มี.ค. 64) และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร (1 มี.ค. 64)
การประชุมความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมกับโรงเรียนวชิระธรรมสาธิต (8 มี.ค. 64) และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร (1 มี.ค. 64) 2021-03-10T19:16:07+00:00

Project Description

ประชุมความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมกับโรงเรียนวชิระธรรมสาธิต (8 มี.ค. 64) และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร (1 มี.ค. 64)
ขอบคุณ FOFA TEAM
งานดีได้เพราะได้ทีมดี
(โครงการนำร่อง FOFA Franchise)