ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปณิตา สถีระศรินทร์ และนายพันธกานต์ ใบเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

//ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปณิตา สถีระศรินทร์ และนายพันธกานต์ ใบเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปณิตา สถีระศรินทร์ และนายพันธกานต์ ใบเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2018-09-18T09:27:45+00:00

Project Description

นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร

โดยมีตัวแทนนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จำนวน 2 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวปณิตา สถีระศรินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. นายพันธกานต์ ใบเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561