ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาแผนระดับผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท

//ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาแผนระดับผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาแผนระดับผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 2022-06-28T16:41:39+00:00

Project Description