แนะแนวการศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

//แนะแนวการศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
แนะแนวการศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 2020-11-02T12:11:40+00:00

Project Description

วันที่ 22 ตุลาคม 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นำทีมโดย อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
เข้าให้การแนะแนวการศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรู้ ความสนุกสนานเป็นกันเอง และได้แลกเปลี่ยนพูดคุย ถาม-ตอบ ในข้อคำถามต่างๆ
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 2 โรงเรียน