คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจที่ต้องการให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง

//คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจที่ต้องการให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจที่ต้องการให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง 2020-10-16T18:05:19+00:00

Project Description

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจที่ต้องการให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง

ภาพ: ภัคพล เมฆสุวรรณ