คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561

//คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561 2018-09-24T10:41:49+00:00

Project Description

วันที่ 21 กันยายน 2561 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมีผู้เกษียณอายุในปีนี้คือ คุณสำราญ มีสมเสริฐ ตำแหน่งพนักงานขับรถ