คณบดี นำบุคลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 70 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศรีสง่าแห่งมหานคร

//คณบดี นำบุคลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 70 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศรีสง่าแห่งมหานคร
คณบดี นำบุคลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 70 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศรีสง่าแห่งมหานคร 2019-05-08T09:44:53+00:00

Project Description