9 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา

//9 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา
9 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 2023-02-10T09:51:42+00:00

Project Description

9 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่อง การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา
ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
Cr : Prswu