ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนันท์ วัฒนวนิชกานนท์ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Martinez Thailand International Guitar Competition 2020

/, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล/ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนันท์ วัฒนวนิชกานนท์ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Martinez Thailand International Guitar Competition 2020
ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนันท์ วัฒนวนิชกานนท์ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Martinez Thailand International Guitar Competition 2020 2020-04-01T10:00:47+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนันท์ วัฒนวนิชกานนท์ นิสิตหลักสูตร ศป.บ. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 (Third Prize)
ในการแข่งขัน Martinez Thailand International Guitar Competition 2020 
เมื่อวันที่ 28 มี.ค.63 ณ Kukrit Institute Bangkok Thailand