ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ ได้รับคัดเลือกให้แสดงงาน ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ชื่อผลงาน Video Art: Harmonimilitary

//ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ ได้รับคัดเลือกให้แสดงงาน ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ชื่อผลงาน Video Art: Harmonimilitary
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ ได้รับคัดเลือกให้แสดงงาน ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ชื่อผลงาน Video Art: Harmonimilitary 2020-09-11T11:13:03+00:00

Project Description

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 : I-na Phuyuthanon
อาจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ ได้รับคัดเลือกให้แสดงงาน ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ชื่อผลงาน Video Art: Harmonimilitary