กิจกรรมออกภาคสนาม ของนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม วันที่ 8-9 เมษายน 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

//กิจกรรมออกภาคสนาม ของนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม วันที่ 8-9 เมษายน 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมออกภาคสนาม ของนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม วันที่ 8-9 เมษายน 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 2022-04-21T14:21:47+00:00

Project Description

วันที่ 8-9 เมษายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ออกภาคสนาม
– ณ พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้การจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์สงคราม
– ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ภาครัฐ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (บ้านเก่า)
– ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้การจัดการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ
– ณ ถ้ำกระแซและทางรถไฟสายมรณะ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้การจัดการแหล่งเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา นกศ 312 การจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม