ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน จาก UKPSF ระดับ Senior Fellow

//ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน จาก UKPSF ระดับ Senior Fellow
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน จาก UKPSF ระดับ Senior Fellow 2021-07-14T16:32:26+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ
ของ สหราชอาณาจักร The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF)
ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE)