ขอแสดงความยินดีกับนายจิรดา ศรีจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวาดภาพ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว” ครั้งที่ 21

//ขอแสดงความยินดีกับนายจิรดา ศรีจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวาดภาพ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว” ครั้งที่ 21
ขอแสดงความยินดีกับนายจิรดา ศรีจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวาดภาพ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว” ครั้งที่ 21 2022-12-28T13:41:15+00:00

Project Description

นายจิรดา ศรีจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว สร้างชื่อเสียง
ในการประกวดวาดภาพ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว” ครั้งที่ 21
ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการตัดสินประกวดวาดภาพ ระดับชั้นอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท