ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม การแสดง

//ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม การแสดง
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม การแสดง 2024-04-19T19:00:19+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม การแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม การแสดง