ขอแสดงความยินดีกับคุณจอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดงในโอกาสได้รับรางวัลดาราหญิงดีเด่น ประเภทละครพีเรียดดราม่า จากงานประกาศรางวัลเกียรติยศ มณีเมขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี2565

//ขอแสดงความยินดีกับคุณจอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดงในโอกาสได้รับรางวัลดาราหญิงดีเด่น ประเภทละครพีเรียดดราม่า จากงานประกาศรางวัลเกียรติยศ มณีเมขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี2565
ขอแสดงความยินดีกับคุณจอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดงในโอกาสได้รับรางวัลดาราหญิงดีเด่น ประเภทละครพีเรียดดราม่า จากงานประกาศรางวัลเกียรติยศ มณีเมขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี2565 2022-08-23T11:20:15+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รุ่น2)
ได้รับรางวัล ดาราหญิงดีเด่น ประเภทละครพีเรียดดราม่า บท “ใบศรี” ละครบ่วงใบบุญ ช่อง8 จากงานประกาศรางวัลเกียรติยศ มณีเมขลา ครั้งที่ 3 ประจำปี2565
จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง แห่งประเทศไทย