ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาวีร์ เทียนขุน ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน จากโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565

//ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาวีร์ เทียนขุน ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน จากโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาวีร์ เทียนขุน ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน จากโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565 2022-12-28T14:09:35+00:00

Project Description

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญาวีร์ เทียนขุน คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดอมรินทราราม และศิษย์เก่า กศ.บ.ศิลปศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในด้านครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ
จากโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565
สนับสนุนโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในการเชิดชูเกียรติผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานทั้ง 10 ผลงาน
ในนิทรรศการออนไลน์ของงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power of the Heart of Transforming the Educational Quality
ผ่านแพลตฟอร์มวันครู (www.วันครู.com) อีกด้วย
เชิญร่วมแสดงความยินดี ได้ที่ https://www.aisacademy.com