ทีมงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานพิธีสมโภชกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

//ทีมงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานพิธีสมโภชกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565
ทีมงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานพิธีสมโภชกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 2022-11-14T09:56:23+00:00

Project Description

28 ต.ค 2565
** ขอบคุณทีมงาน พี่น้อง เพื่อนพ้อง ลูกศิษย์ ศิลปกรรม ที่ร่วมแรง จัดงานพิธีสมโภชกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขาดตกบกพร่องอะไรไปขออภัย ณ ที่นี้
** ขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิลปกรรมทุกท่าน