ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล “ศรีสง่าศรีนครินทร” ศิษย์เก่าเกียรติยศ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ปีการศึกษา 2566

//ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล “ศรีสง่าศรีนครินทร” ศิษย์เก่าเกียรติยศ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล “ศรีสง่าศรีนครินทร” ศิษย์เก่าเกียรติยศ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ปีการศึกษา 2566 2024-04-25T11:38:47+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ
“ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์” ศาสตราจารย์ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กคนแรกของประเทศไทย ที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลปิ พ.ศ. 2565 นักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก ได้รับรางวัล “ศรีสง่าศรีนครินทร” ศิษย์เก่าเกียรติยศ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ ”วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต“ ปีการศึกษา 2566
รางวัล ”ศรีสง่าศรีนครินทร“ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ นำความรู้ความสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้เก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล “ศรีสง่าศรีนครินทร” ศิษย์เก่าเกียรติยศ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ปีการศึกษา 2566