ภาพกิจกรรมเปิดบูธ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใน Know Me More มหกรรมนิทรรศการ แสดงผลงาน แนะนำหลักสูตร วันศุกร์ ที่ 24 – เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี – มศว

//ภาพกิจกรรมเปิดบูธ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใน Know Me More มหกรรมนิทรรศการ แสดงผลงาน แนะนำหลักสูตร วันศุกร์ ที่ 24 – เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี – มศว
ภาพกิจกรรมเปิดบูธ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใน Know Me More มหกรรมนิทรรศการ แสดงผลงาน แนะนำหลักสูตร วันศุกร์ ที่ 24 – เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี – มศว 2022-06-28T16:01:58+00:00

Project Description