รักษาการแทนคณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

//รักษาการแทนคณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
รักษาการแทนคณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 2020-11-02T13:30:31+00:00

Project Description

รักษาการแทนคณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563