21 มีนาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัด “พิธีบูชาศิลปาจารย์ ปัจฉิมนิเทศนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2565

//21 มีนาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัด “พิธีบูชาศิลปาจารย์ ปัจฉิมนิเทศนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2565
21 มีนาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัด “พิธีบูชาศิลปาจารย์ ปัจฉิมนิเทศนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2565 2023-03-23T13:28:47+00:00

Project Description

“พิธีบูชาศิลปาจารย์ ปัจฉิมนิเทศนิสิต”
#ไปมาลาไหว้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 21 มีนาคม 2566
การอำลาความเป็นนิสิต ไปสู่ความเป็นบัญฑิต ที่ทุกคนกำลังจะออกไปเผชิญกับโลกอีกใบนอกรั้วมหาวิทยาลัย…ขอให้ทุกคนโชตดี
แล้วพบกันได้เสมอที่บ้านสินกำ ยินดีต้อนรับทุกๆ คนเสมอ

21 มีนาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัด “พิธีบูชาศิลปาจารย์ ปัจฉิมนิเทศนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2565

21 มีนาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัด “พิธีบูชาศิลปาจารย์ ปัจฉิมนิเทศนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2565