ขอแสดงความยินดีกับนายสหรัฐ คาน นิสิตสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ SWU GAME 2018

/, ระดับปริญญาตรี/ขอแสดงความยินดีกับนายสหรัฐ คาน นิสิตสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ SWU GAME 2018
ขอแสดงความยินดีกับนายสหรัฐ คาน นิสิตสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ SWU GAME 2018 2018-10-16T11:44:48+00:00

Project Description

นายสหรัฐ คาน นิสิตสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ SWU GAME 2018 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน นี้