ภาพกิจกรรมโครงการ Master Class พัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากล วันที่ 22 ก.พ. 2566

//ภาพกิจกรรมโครงการ Master Class พัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากล วันที่ 22 ก.พ. 2566
ภาพกิจกรรมโครงการ Master Class พัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากล วันที่ 22 ก.พ. 2566 2023-03-02T09:03:32+00:00

Project Description

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร วง Thailand Brass ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เล่น Trumpet อาจารย์ Paul Archibald และ อาจารย์วิโรจน์ ศรีสุนันทรัตน์
ผู้เล่น Horn อาจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช และ อาจารย์จุฑา จุฬาวไลวงศ์
ผู้เล่น Trombone อาจารย์ธนภูมิ ศรีวิเศษ
ผู้เล่น Tuba อาจารย์สิทธิเดช เสาหงส์

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566 ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตาร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

ผู้ร่วมโครงการคือนิสิตเอกเครื่องลมทองเหลืองจาก สาขาดุริยางคศาสตร์สากล และ นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายมัธยม
ผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้รับการเรียนรู้ทั้งทางด้านการบรรเลงเดี่ยว และบรรเลงรวมเป็นวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดใหญ่
ผลตอบรับที่ได้ผู้เข้าร่วมทุกคน ได้รับสาระความรู้ เพิ่มเติมจากวิทยากร และจากการบรรเลงร่วมกัน เป็นที่น่าพอใจมาก