ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ (มดส้ม) ศิษย์เก่ารหัส53 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัล 3rd prize in “Star Rain Cup Spring Season 2021 ประเภท Song from a Film or Musical

//ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ (มดส้ม) ศิษย์เก่ารหัส53 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัล 3rd prize in “Star Rain Cup Spring Season 2021 ประเภท Song from a Film or Musical
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ (มดส้ม) ศิษย์เก่ารหัส53 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัล 3rd prize in “Star Rain Cup Spring Season 2021 ประเภท Song from a Film or Musical 2021-04-18T16:06:52+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ (มดส้ม) ศิษย์เก่ารหัส53 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ที่ได้รับรางวัล 3rd prize in “Star Rain Cup Spring Season 2021 ประเภท Song from a Film or Musical ด้วยเพลง My Heart Will Go On เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Titanic (ปี1997)
ซึ่งเป็นการประกวดร้องเพลงออนไลน์ระดับนานาชาติ (International Vocal Online) จัดขึ้นโดย Musik, Treffs und Veranstaltungen
e.V. ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน (1 เมษายน 2564)