คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงนามเข้าร่วม MOU กับโรงเรียนโพธิสารวิทยากร เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565

//คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงนามเข้าร่วม MOU กับโรงเรียนโพธิสารวิทยากร เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงนามเข้าร่วม MOU กับโรงเรียนโพธิสารวิทยากร เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 2022-01-26T10:16:22+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงนามเข้าร่วม MOU กับโรงเรียนโพธิสารวิทยากร เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565