คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงนามเข้าร่วม MOU กับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565

//คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงนามเข้าร่วม MOU กับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงนามเข้าร่วม MOU กับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 2022-01-24T10:37:11+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงนามเข้าร่วม MOU กับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565