พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Central Academy of Cultural Administration (CACA)

//พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Central Academy of Cultural Administration (CACA)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Central Academy of Cultural Administration (CACA) 2018-09-18T08:55:36+00:00

Project Description

วันที่ 17 กันยายน 2561 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Central Academy of Cultural Administration (CACA) ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอขอบคุณท่านอธิการบดี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้กรุณาลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ
และขอขอบคุณท่านพินิจ จารุสมบัติ ที่ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้