วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นิสิต ป.เอก ป.โท ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่จัดแสดงงานฝีมือช่างของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา และผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

//วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นิสิต ป.เอก ป.โท ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่จัดแสดงงานฝีมือช่างของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา และผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นิสิต ป.เอก ป.โท ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่จัดแสดงงานฝีมือช่างของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา และผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 2020-10-19T19:59:26+00:00

Project Description

หลักสูตรปริญญาเอก ศิลปศึกษา และหลักสูตรปริญญาเอก ศิลปวัฒนธรรมวิจัย พานิสิตลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่จัดแสดงงานฝีมือช่างของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา และผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ภายในจัดแสดงนิทรรศการเป็นหมวดหมู่ โถงทางเข้าจัดแสดงห้องปีกแมลงทับสีเหลือบ ผนังตกแต่งด้วยงานสานย่านลิเภา สอดปีกแมลงทับ ห้องนิทรรศการใหญ่ จัดแสดงงานฝีมือ อาทิ เครื่องเงินเครื่องทอง, ลงยาสี, หมู่เรือพระที่นั่ง, ฉากไม้แกะสลักเรื่องราวในวรรณคดี ชั้น 2 จัดแสดงฉากถมทองขนาดใหญ่, ฉากขนาดใหญ่เป็นงานปักเส้นไหมด้วยวิธีโบราณ ใช้เส้นไหมน้อยหรือเส้นไหมที่เล็กที่สุดของรัง ปักไล่ระดับ งดงาม มีมิติ
นอกจากนิทรรศการแล้ว ภายในยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสถาบันสิริกิติ์, มูลนิธิศิลปาชีพ, และจากโครงการในพระองค์ต่างๆ
ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ภายในจัดเก็บฉากและอุปกรณ์ที่โดดเด่น บนเวทีแสดงโขนตอนต่างๆ อาทิ หนุมานนอนอมพลับพลา งานแสดงตอนศึกไมยราพ, ประติมากรรมร่างผีเสื้อสมุทรขนาดใหญ่ ในการแสดงตอนสืบมีรคา มาจัดแสดงให้ชมด้วย