ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร นาอุดม นิสิตชั้นปี 2 ของสาขาวิชาฯ ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขัน Nutavut Online Guitar Competition 2020

//ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร นาอุดม นิสิตชั้นปี 2 ของสาขาวิชาฯ ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขัน Nutavut Online Guitar Competition 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร นาอุดม นิสิตชั้นปี 2 ของสาขาวิชาฯ ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขัน Nutavut Online Guitar Competition 2020 2020-09-08T09:27:03+00:00

Project Description

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร นาอุดม นิสิตชั้นปี 2 ของสาขาวิชาฯ
ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขัน Nutavut Online Guitar Competition 2020 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ครับ
ประกาศผลการแข่งขันเมื่อ 1 กันยายน 2563 ครับ