ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์ (เนย) นิสิตในหลักสูตร กศ.บ. ดนตรีศึกษา -ดนตรีสากล ในโอกาสได้รับรางวัล “อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564”

//ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์ (เนย) นิสิตในหลักสูตร กศ.บ. ดนตรีศึกษา -ดนตรีสากล ในโอกาสได้รับรางวัล “อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564”
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์ (เนย) นิสิตในหลักสูตร กศ.บ. ดนตรีศึกษา -ดนตรีสากล ในโอกาสได้รับรางวัล “อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564” 2021-11-16T14:59:51+00:00

Project Description

นิสิตปัจจุบันได้รับรางวัลเชิญชูเกียรติ
นิสิตชื่อ น.ส.ธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์ (เนย) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผลงานที่ทำเพื่อสังคมหรือจิตอาสา (ชมรมอาสายุวกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ) 
นิสิตในหลักสูตร กศ.บ. ดนตรีศึกษา -ดนตรีสากล ได้รับรางวัล “อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564” 
จัดโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564