ขอแสดงความยินดีกับ นภัทร นาอุดม ที่ได้รับรางวัล Third Prize จากการแข่งขันรายการ TGS Guitar Award 2021 จัดโดย Thailand Guitar Society

//ขอแสดงความยินดีกับ นภัทร นาอุดม ที่ได้รับรางวัล Third Prize จากการแข่งขันรายการ TGS Guitar Award 2021 จัดโดย Thailand Guitar Society
ขอแสดงความยินดีกับ นภัทร นาอุดม ที่ได้รับรางวัล Third Prize จากการแข่งขันรายการ TGS Guitar Award 2021 จัดโดย Thailand Guitar Society 2021-04-05T11:35:58+00:00

Project Description

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว ขอแสดงความยินดีกับ นภัทร นาอุดม นิสิตของสาขาวิชาฯ ที่ได้รับรางวัล Third Prize
จากการแข่งขันรายการ TGS Guitar Award 2021 จัดโดย Thailand Guitar Society เมื่อวันที่ 3-4 เม.ย.64 ครับ