ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณญาดา พืชพันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพ Creative Drawing ระดับอุดมศึกษา

//ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณญาดา พืชพันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพ Creative Drawing ระดับอุดมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณญาดา พืชพันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพ Creative Drawing ระดับอุดมศึกษา 2022-09-14T09:50:46+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.ณญาดา พืชพันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพ Creative Drawing ระดับอุดมศึกษา
ภายใต้โครงการ I Am Original : creative drawing ครั้งที่ 4
จัดโดยบริษัท ซากูระ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จากผลงานชื่อ “Surreal Frame” ขอแสดงความยินดีและชื่นชม