ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ ที่ “สร้างสรรค์ผลงานดนตรี บทเพลงร่วมสมัย เพื่อสร้างฐานข้อมูลเพลง”

//ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ ที่ “สร้างสรรค์ผลงานดนตรี บทเพลงร่วมสมัย เพื่อสร้างฐานข้อมูลเพลง”
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ ที่ “สร้างสรรค์ผลงานดนตรี บทเพลงร่วมสมัย เพื่อสร้างฐานข้อมูลเพลง” 2021-08-10T12:31:42+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ ที่ “สร้างสรรค์ผลงานดนตรี บทเพลงร่วมสมัย เพื่อสร้างฐานข้อมูลเพลง” ในครั้งนี้ เมื่อ 9 ส.ค.64