17 ม.ค. 2566 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) เยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์

//17 ม.ค. 2566 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) เยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์
17 ม.ค. 2566 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) เยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2023-01-18T10:37:34+00:00

Project Description

17 ม.ค. 2566
ร่วมงานเจรจาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos)
โดยท่านอธิการบดี รองศาสดาจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล และ รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพาเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์