ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ณัฐพล วิสุทธิแพทย์ บัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย รุ่นที่ 32 ในโอกาศได้รับรางวัลชนะเลิศบทความนำเสนอระดับนักศึกษา “1st Prize of Best Student Paper Award”

//ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ณัฐพล วิสุทธิแพทย์ บัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย รุ่นที่ 32 ในโอกาศได้รับรางวัลชนะเลิศบทความนำเสนอระดับนักศึกษา “1st Prize of Best Student Paper Award”
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ณัฐพล วิสุทธิแพทย์ บัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย รุ่นที่ 32 ในโอกาศได้รับรางวัลชนะเลิศบทความนำเสนอระดับนักศึกษา “1st Prize of Best Student Paper Award” 2021-09-27T13:56:59+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ณัฐพล วิสุทธิแพทย์
บัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย รุ่นที่ 32
ซึ่งปัจจุบันกำลังนักศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. candidate in Ethnomusicology)​ University of California, Riverside (UCR)​, USA. ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศบทความนำเสนอระดับนักศึกษา
“1st Prize of Best Student Paper Award”
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านดนตรีศิลปะการแสดงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 6
” 6 th Symposium of the ICTM study group on Performing Arts of Southeast Asia (PASEA)”
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของ ICTM หรือ สภาดนตรีโลก (International Council for Traditional Music)