ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ใจแผ้ว นิสิตชั้นปี 5 ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง”

/, ระดับปริญญาตรี, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล/ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ใจแผ้ว นิสิตชั้นปี 5 ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง”
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ใจแผ้ว นิสิตชั้นปี 5 ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง” 2018-11-30T14:56:33+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ใจแผ้ว นิสิตชั้นปี 5 ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับบทเพลง น้ำเซาะทราย ที่ได้รับรางวัลชมเชย
ในการประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง”
ครั้งที่ 17 ปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เมื่อวันที่ 25 พ.ย.61 ณ ศาลาเฉลิมกรุง