ขอแสดงความยินดีกับคุณนัฐวุฒิ สวนวิจิตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันออกแบบงานสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร จัดโดยส่วนงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว

//ขอแสดงความยินดีกับคุณนัฐวุฒิ สวนวิจิตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันออกแบบงานสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร จัดโดยส่วนงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว
ขอแสดงความยินดีกับคุณนัฐวุฒิ สวนวิจิตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันออกแบบงานสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร จัดโดยส่วนงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว 2022-09-07T16:27:38+00:00

Project Description

คุณนัฐวุฒิ สวนวิจิตร์ บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีศิลปกรรมศาสตร์
ให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบงานสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารองค์กรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
ซึ่งจัดโดยส่วนงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันออกแบบงานสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
โดยเกณฑ์การให้คะแนนมาจากผลโหวตของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดและวิทยากรโครงการ