ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล ในโอกาสได้รับรางวัล “Excellent Mentor Award” จาก “The 11th Hong Kong Golden Bauhinia International Youth Piano Competition Final Round 2022”

//ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล ในโอกาสได้รับรางวัล “Excellent Mentor Award” จาก “The 11th Hong Kong Golden Bauhinia International Youth Piano Competition Final Round 2022”
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล ในโอกาสได้รับรางวัล “Excellent Mentor Award” จาก “The 11th Hong Kong Golden Bauhinia International Youth Piano Competition Final Round 2022” 2023-01-12T12:47:56+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล ในโอกาสได้รับรางวัล “Excellent Mentor Award” จาก “The 11th Hong Kong Golden Bauhinia International Youth Piano Competition Final Round 2022”