ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ ขุนทอง นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบสาขาประเพณีวัฒนธรรมดีเด่น

//ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ ขุนทอง นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบสาขาประเพณีวัฒนธรรมดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ ขุนทอง นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบสาขาประเพณีวัฒนธรรมดีเด่น 2020-11-02T18:49:16+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ ขุนทอง นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบสาขาประเพณีวัฒนธรรมดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563