ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ในโอกาสได้รับรางวัลระดับชาติ ให้นำเสนอผลงานออกแบบ Poster AFC U17 Asian Cup 2023

//ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ในโอกาสได้รับรางวัลระดับชาติ ให้นำเสนอผลงานออกแบบ Poster AFC U17 Asian Cup 2023
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ในโอกาสได้รับรางวัลระดับชาติ ให้นำเสนอผลงานออกแบบ Poster AFC U17 Asian Cup 2023 2023-05-18T10:34:39+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานออกแบบ Poster AFC U17 Asian Cup 2023
ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย FA THAILAND เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (AFC U17 Asian Cup 2023)
ซึ่งผลงานออกแบบจะได้ถูกนำไปใช้เป็น Official Poster, Ticket, T-shirt และสื่ออื่นๆ ต่อไป….โปรดติดตามชมต่อไป
#ชุมชนแลกการเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#ศิลปกรรมศาสตร์ มศว
#fofaSWU
#มศว #swu
#PASWU

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ในโอกาสได้รับรางวัลระดับชาติ ให้นำเสนอผลงานออกแบบ Poster AFC U17 Asian Cup 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ในโอกาสได้รับรางวัลระดับชาติ ให้นำเสนอผลงานออกแบบ Poster AFC U17 Asian Cup 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ในโอกาสได้รับรางวัลระดับชาติ ให้นำเสนอผลงานออกแบบ Poster AFC U17 Asian Cup 2023 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ในโอกาสได้รับรางวัลระดับชาติ ให้นำเสนอผลงานออกแบบ Poster AFC U17 Asian Cup 2023