ขอแสดงความยินดีกับนายพชร กระต่ายทอง ศิษย์เก่าวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง สาขาศิลปะการแสดง (รุ่นที่14) ในโอกาสได้รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปี 2565 (สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา)

//ขอแสดงความยินดีกับนายพชร กระต่ายทอง ศิษย์เก่าวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง สาขาศิลปะการแสดง (รุ่นที่14) ในโอกาสได้รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปี 2565 (สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา)
ขอแสดงความยินดีกับนายพชร กระต่ายทอง ศิษย์เก่าวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง สาขาศิลปะการแสดง (รุ่นที่14) ในโอกาสได้รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปี 2565 (สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา) 2023-01-03T11:44:26+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดี
นายพชร กระต่ายทอง ศิษย์เก่าวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง สาขาศิลปะการแสดง (รุ่นที่14) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ได้รับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปี 2565 (สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา)
ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข : องคมตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคาร 80 ปี วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2565