ขอแสดงความยินดีกับ พลัฏฐ์ ชยุตนิธิโรจน์ (กรณ์) ศิษย์เก่าของหลักสูตร ศป.บ. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย ในรายการ The Star Idol ช่อง One31

//ขอแสดงความยินดีกับ พลัฏฐ์ ชยุตนิธิโรจน์ (กรณ์) ศิษย์เก่าของหลักสูตร ศป.บ. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย ในรายการ The Star Idol ช่อง One31
ขอแสดงความยินดีกับ พลัฏฐ์ ชยุตนิธิโรจน์ (กรณ์) ศิษย์เก่าของหลักสูตร ศป.บ. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย ในรายการ The Star Idol ช่อง One31 2021-11-16T14:18:37+00:00

Project Description

ศิษย์เก่าได้เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย ในรายการ The Star Idol ช่อง One31
ศิษย์เก่าของหลักสูตร ศป.บ. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชื่อ พลัฏฐ์ ชยุตนิธิโรจน์ (กรณ์) รหัสนิสิต 60 เข้ารอบ 6 คน 
และโชว์ดนตรี/ร้องเพลงเพื่อเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย (รอบโหวตจาก FC ผ่าน SMS) 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ในรายการ The Star Idol ช่อง One31 
ซึ่งเป็นรายการแข่งขันค้นหาดาวดวงใหม่เพื่อร่วมงานกับ ONEE (บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์) 
ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบตั้งแต่ 8 คนสุดท้ายจากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ จะมีสิทธิ์ใช้ชื่อว่า The Star Idol ต่อท้ายชื่อ เช่น “กรณ์-พลัฏฐ์ The Star Idol”