ขอแสดงความยินดีกับ อาย-ปาลิตา เชื้อสาวะถี นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ชนะเลิศเป็น “แชมป์ 12 สมัย” ในรายการ “ลูกทุ่งสู้ฟัด2020”

//ขอแสดงความยินดีกับ อาย-ปาลิตา เชื้อสาวะถี นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ชนะเลิศเป็น “แชมป์ 12 สมัย” ในรายการ “ลูกทุ่งสู้ฟัด2020”
ขอแสดงความยินดีกับ อาย-ปาลิตา เชื้อสาวะถี นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ชนะเลิศเป็น “แชมป์ 12 สมัย” ในรายการ “ลูกทุ่งสู้ฟัด2020” 2020-12-29T15:18:31+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับ อาย-ปาลิตา เชื้อสาวะถี นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ที่ชนะเลิศเป็น “แชมป์ 12 สมัย” และได้ออกซิงเกิลกับGMM25 ในการแข่งขันร้องเพลงรายการ “ลูกทุ่งสู้ฟัด2020” ทางช่อง GMM25
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63