คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาลิตา เชื้อสาวะถี (อาย) ที่เป็น “แชมป์” รายการร้องข้ามรุ่น จัดโดยไทยรัฐ TV ช่อง 32 HD เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64

//คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาลิตา เชื้อสาวะถี (อาย) ที่เป็น “แชมป์” รายการร้องข้ามรุ่น จัดโดยไทยรัฐ TV ช่อง 32 HD เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาลิตา เชื้อสาวะถี (อาย) ที่เป็น “แชมป์” รายการร้องข้ามรุ่น จัดโดยไทยรัฐ TV ช่อง 32 HD เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64 2021-09-06T15:20:27+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาลิตา เชื้อสาวะถี (อาย) ที่เป็น “แชมป์” รายการร้องข้ามรุ่น จัดโดยไทยรัฐ TV ช่อง 32 HD เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64
อาย-ปาลิตา ได้รถยนต์ มูลค่า 1,400,00บาท จากทางรายการ
เป็นรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.64 เวลา 18:00น.
อาย-ปาลิตา เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว

กดรับชมได้ที่ https://youtu.be/7uj4tuPQM-w